Dagens Nyheter: "Byggplaner för småstad i trä"

ONSDAG 2 JAN

Idag skriver Dagens Nyheter om Centerpartiets idékoncept till trästaden ”Nybyggarlandet Kungens kurva” som jag tidigare har skrivit om här. Det är ett förslag som vi har jobbat fram tillsammans med Jerker Söderlind, Stadsliv AB, samt med stöd av TMF, trä- och möbelföretagarna.

Om du tycker det här låter spännande – läs artikeln i sin helhet och kolla in sidan för Centerpartiet i Huddinge.

Vi i Centerpartiet i Huddinge har med det här förslaget stuckit ut hakan och försökt att hitta ett sätt att förverkliga vår vision om ett mer levande och hållbart Kungens kurva. Avgör själv om vi har lyckats!

Först två kommentarer till dagens DN-artikel. Det som är bra att det nämns är att det finns möjligheter också med en möjlig överdäckning över motorvägen över till Skärholmen; där finns chansen att utnyttja ännu obefintlig mark för fler bostäder. Det som jag däremot inte är övertygad om är att, som nämns, ”bygga bostäder inne i handelsområdet i tomrum eller ovanpå parkeringsdäck”. Det finns förstås såna möjligheter, och framför allt kan det finnas i framtiden, men hållbara stadsdelar bör planeras på ett sammanhängande sätt och inte som enskilda enklaver i ett handelsområde. Jag menar att möjligheterna till attraktiva bostäder i Kungens kurva är störst i anslutning till området, inte mitt i det.

Vårt koncept bygger dels på att göra dagens externhandelsområde mer levande och tryggare med hjälp av bostäder, dels är det miljösmart genom att vi har tänkt bebyggelse i trä. Dessutom handlar det om mindre träbyggare som tillsammans skulle kunna skapa en permanent träbostadsutställning – alltså mindre aktörer som idag kanske inte alltid får chansen att visa vad de kan.

Läs mer på Facebookgruppen här och mer utförligt om Centerpartiets syn på detta i dokumentet Frågor och svar här.

Dessutom finns det tre videoklipp från seminariet den 9 nov här. Det här är en bild från den dagen:

Välkommen med dina synpunkter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.