Debatt i SvD: Välj polischeferna och stärk lokala polisen

Lokala brott kräver en lokal polis. Därför skriver jag idag i SvD att polisorganisationen behöver förnyas för en starkare lokal förankring.

SVD_debatt_130508_lokala_polischefer_christian_ottosson

Artikeln är skriven tillsammans med mina centerkollegor Aphram Melki och Anna C Nilsson.

Christian Ottosson på Centerpartiets idéprogramsstämma

När nu genomförandeutredningen tagit över från den polisorganisationsförändring som presenterades förra året så är det lätt att bli sittandes passiv i väntan på framtiden. Men jag vill se längre fram än så, det räcker inte med att planera för förändringarna i polisorganisationen 2015.

Det som inte står i artikeln är att Centerpartiet i Stockholms län nu står bakom samtliga dessa förslag. De diskuterades och bifölls vid partistämman i Stockholm i april.

Min ambition är att Centerpartiet ska arbeta för en mer lokal polis. I artikeln lyfter vi därför fram tre konkreta förslag, kortfattat följande:

Öppna upp för kommunal polis. Vi vill att man utreder vilka lokala aktörer som kan bidra mer till det trygghetsskapande arbetet. Det skulle kunna vara ordningsvakter eller väktare, det skulle också kunna vara en kommunal polis. Flera andra länder har lokala ordningsresurser utöver den statliga polisen och vi anser att det är dags för Sverige att öppna dörren för en kommunal polis.

christian_bandidosvillan_web

Låt fler myndigheter utreda brottt. Uppklaringen av brott måste förbättras. Ett sätt att göra det är att fler myndigheter får rätt att ha egna brottsutredare. Det finns en stor kompetens hos ”civila” att utreda brott, vilket visas av de utredningar som Skatteverket idag bedriver.

Välj polischefer i allmänna val. Det gäller att lyfta på stenarna och se vilka möjligheter som döljer sig där och som vi vanligen inte ser. Därför föreslår vi att Sverige hämtar inspiration från den utveckling som sker i England där lokala polischefer väljs i allmänna val. Det finns ett stort värde i att invånare själva får välja den person som ska ansvara för den lokala ordningsmakten på en strategisk nivå.

I det brittiska fallet var det Liberal Democrats och Conservatives som i sin gemensamma politiska plattform efter valet 2010 slog fast behovet att utveckla polisens lokala förankring:

”We will introduce measures to make the police more accountable through oversight by a directly elected individual, who will be subject to strict checks and balances by locally elected representatives.”

De här förslagen kommer säkert att väcka en del frågor. En vanlig invändning är att vi nu ska fokusera på den pågående polisorganisationsförändringen. Men trots polisorganisationsutredningens kloka ord om lokal förankring så finns inga garantier för att idéerna blir verklighet. Jag värnar verkligen det lokala perspektivet i utredningen och ser de här nya förslagen som ett sätt att förbättra den lokala förankringen ytterligare.

Läs också Patrik Thunholm tidigare på Newsmill. Han finns även på Youtube.

1 svar på ”Debatt i SvD: Välj polischeferna och stärk lokala polisen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.