Det nya Centerpartiets löfte om trygghet och hållbarhet

LÖRDAG 12 JAN

Det nya Centerpartiet tar form och idag skriver jag tillsammans med sju andra kommunalråd på SvD Brännpunkt. Trygghet och hållbarhet bör vara nya ledord för Centerpartiet vid sidan av vår starka decentralistiska tradition. Vi ses ingen konflikt mellan traditionella värden som decentralisering och förnyelse i form av ett tydligare fokus på hållbarhet.

Om du missat inslaget med mig i radion igår (på engelska) kan du lyssna här.

Låt mig lyfta en fråga om formen för programmet till att börja med. Det finns uppenbarligen helt olika tolkningar av vilket tidsperspektiv som idéprogrammet ska ha. Per Ankersjö talar i Ekots lördagsintervju om ”10, 20 eller 50 år”. Jag tror vi bör förtydliga vilket tidsperspektiv vi har i vårt idéprogram.

Nu till dagens artikel, jag klipper in en del av den:

”Centerpartiet ska vara ett parti med tydliga värderingar som bäst beskrivs som decentralistiskt, hållbart och tryggt. Det här bör det kommande idéprogrammet ha särskilt tydliga värderingar för.

Decentralismen pekar på vikten av lokala lösningar och bejakar kraften i det frivilliga samarbetet mellan människor. Självbestämmande innebär att ge människor makten över sina egna liv. Men även makten över resurserna i samhället behöver decentraliseras, vilket arbetsgruppen har tydliggjort i sitt förslag till idéprogram … / … Våra motståndare i detta arbete är de som tänker kortsiktigt, inte de som vill förnya och komma med nya idéer … / …

Tryggheten måste stärkas. En verklig frihet förutsätter trygghet. På samma sätt som Centerpartiet värnar om människors fria rörlighet ska vi också vara en stark röst för de sämst ställda i samhället. Trygghet kan förstås som individens egen upplevelse av säkerhet, vilket ofta handlar om en vardagstrygghet … / … En modernisering krävs inom många myndigheter för att kraftsamla kring förebyggande insatser samtidigt som vi måste öka samverkan över myndighetsgränser.”

Vi menar att trygghetsbegreppet fångar den sociala hållbarheten och det sociala patos som är en del av Centerpartiet sedan starten. Detta bör bli tydligare än vad det var i förslaget.

Annat som är bra i förslaget är ett bra miljöfokus, något som vi sju också tar upp i vår artikel. Det måste kosta att smutsa ner, och detta perspektiv genomsyrar arbetsgruppens förslag till ideprogram. Däremot har man en för ensidigt negativ syn på gemensamma regler och lagstiftning.

Ideprogrammet bör också svara på vilket parti man ska välja utifrån ekologisk hållbarhet. I vår artikel skriver vi: ”I vår roll som ledande miljöparti i regeringen har Centerpartiet visat att tillväxt är möjligt att förena med hållbar utveckling, något som skiljer oss från Miljöpartiet. Miljöteknik och innovationer är en förutsättning för att kunna bruka utan att förbruka naturens resurser.”

Vad gäller månggifte är det inget jag kommer jobba för och vad gäller slopad skolplikt tror jag inte heller på det. Vi behöver skolan som samlande plats och för integration mer än nånsin, då är inte hemundervisning rätt inriktning.

Ett annat uppmärksammat förslag är fri invandring och då ska man veta att en ökad rörlighet för människor sedan länge är Centerpartiets signum, inte minst när vi tog kampen mot Göran Persson och Socialdemokraterna och kritiserade hans förslag på övergångsregler för nya EU-länder. Den gången vann vår sida, vi som ville ha öppenhet. Centerpartiets kamp för ”free movement” tog jag upp i radiointervjun i Radio Sweden, se ovan.

Det är också roligt att media nu har börjat uppmärksamma det positiva med Centerpartiets öppna ideprogramsprocess. Andra partiers ideprogram väcker ju nästan inget medialt intresse alls! SvD, SvD2, Nima Sanandaji, statsvetaranalys, Lena Andersson i DN.

Övrig media: Ex, centerpartister i SvD, DN.

Centerpartister som bloggar: Helen Törnqvist, Staffan Danielsson, Kristina Jonäng, Helen igen, Staffan igen.

Övrigt i media: Annie Lööf i DN, SvD om invandring, SvD om företagare, Ex om Värnamo, Ex om ledarskap, SvD om att lyssna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.