"Förnyelse" måste också ges ett innehåll

SÖNDAG 19 JUNI

Det har sällan hänt så mycket spännande saker i Centerpartiet som det har gjort de senaste dagarna, och flera personer har bidragit med intressanta infallsvinklar sedan Maud Olofsson meddelade att hon avgår vid partistämman i september i år.

En ny partiledare kan göra stor skillnad för Centerpartiet, men övriga partiledningen har också en viktig roll att spela för att skapa den förnyelse som ”alla” säger sig vilja ha. Det är nu valberedningens jobb och den bör ges en tid för att lösa sin uppgift. Tiden är dock enligt min mening något för knapp för valberedningen skulle kunna göra ett riktigt bra jobb. Alla som har synpunkter på partiledningen kommer också snart att känna att klockan klämtar inför partistämman och agera därefter. Risken är att valberedningen får jobba under stark tidspress framöver.

Denna tidspress understryker bara vikten av en öppen process och det kräver att personer som vill bli partiledare berättar i vilken riktning de vill leda partiet. Det finns bra exempel på detta men här har vi i Centerpartiet en stor utmaning framför oss de kommande månaderna.

Exempelvis i Magnus Anderssons artikel i DN lyfts självbestämmande, entreprenörskap och miljöengagemang fram som ett förslag på tre bärande delar för kommande partiprogramsarbete, samtidigt som självbestämmande och frihet är det som Magnus utvecklar mest. Han understryker också vikten av ett brett mandat för kommande arbetsgrupp för partiprogrammet.

De delar han tar upp är också viktiga delar i nuvarande partiprogram från 2001 som också lyfter fram sociala sammanhang och där ekohumanism finns med som begrepp. De centrala värden som lyfts fram där är:

  • Självbestämmande
  • Livskvalitet
  • Lika möjligheter
  • Företagsamhet

Christer Jonsson är en av de som tycker att Magnus bild av självbestämmandet blir för snävt, och i dagens DN skriver Wolodarski att Maud Olofsson släppte landsbygdsperspektivet på ett obegripligt sätt. Han slår ett slag för Eskil Erlandsson med orden ”om den borgerliga alliansen ska vara en allians för hela Sverige, behöver den ett vitalt Centerparti som då och då tar ned storstadsmänniskorna i Moderaterna och Folkpartiet på marken.”

Partiledardiskussionen berör definitivt frågan om vilken riktning som Centerpartiet ska ta – därför är det nu så viktigt att alla som är intresserade av att ingå i den absoluta ledningen för partiet klargör sin vision.

Artiklar: SvDSvD, DN.Aftonbladet.

2 svar på ”"Förnyelse" måste också ges ett innehåll

  1. Mikael Jonsson säger:

    Det viktiga är att vi i Centerpartiet slutar polarisera arvet/förhållandet till stad och land utan att släppa taget om våra grundvärderingar. En makeover som inte sminkar över det som är oss enligt något stereotypt politiskt skönhetsideal, utan framhäver det som är vackert med frihet och solidaritet.

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.