Huddinges brottsförebyggande råd: Nytt poliskontor behövs i Flemingsberg

Dagens Nyheter skriver idag om nyheten att Huddinge vill se ett nytt lokalt poliskontor i den regionala stadskärnan Flemingsberg. Vi har i Huddinge brottsförebyggande råd tagit ett initiativ som innebär att vi kommer att skriva till länspolismästaren Mats Löfving och uppvakta honom om detta behov.

Tryggheten i våra lokala centrum förutsätter en lokalt närvarande polis. Idag har vi i kommunen lokala poliskontor i Skogås och Vårby och dessa har haft effekt. Invånarna där upplever att polisen bryr sig mer om de lokala problemen. Även nationella Brå har gjort positiva utvärderingar av lokala poliskontor.

DN om lokalt poliskontor i Flemingsberg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.