Isarna smälter & det finns anledning att vara optimist

Läser i DN idag ytterligare en oroväckande signal om att isarna smälter till följd av den höjda temperaturen. Redan tidigare i år kom det rapporter om att Antarktis som kontinent har värmts upp, men det har varit ovanligt svårt för forskarna att tolka utvecklingen just där. Nu visar en ny studie som publiceras i Nature Geoscience att isen försvinner ut i havet snabbt, framförallt från den västra sidan.

Bedömningen i studien är att Antarktis förlorar i genomsnitt 190 miljarder ton is om året! Vilket förstås kommer att höja havsnivån, kanske mer än vad FNs klimatpanel har förutspått ens i sina värsta prognoser.

Men jag vägrar att bli pessimist trots detta mörker. Utveckligen inom miljöteknikområdet går fort och här har stat och kommuner en viktig roll för att stimulera fram forskningsmedel och smarta företagskluster.

Bara för att ta ett exempel på en väldigt inspirerande affärsidé utvecklar nu Angelica Hull och företaget Swedish Biofuels ett grönt jetbränsle som till att börja med ska provas i JAS Gripen! Med restprodukter från jordburket eller med skogsbränsle som råvara tas ett flygfotogen fram som hittills verkar ha visat fantastiska resultat (exempelvi en energiutvinning på 80 % från råvaran). Med tanke på att flyget väntas stå för en allt större andel av utsläppen av växthusgaser framöver är såna här möjligheter naturligtvis otroligt inspirerande. Även Miljöaktuellt och DN (ej i nätupplagan) har skrivit om detta.

Låt oss fokusera på såväl krishantering som miljöteknikutveckling.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.