Miljöprogrammet tar form i Huddinge

Efter Parismötet i december står det klart att alla företag och kommuner behöver bidra till att uppnå en nivå på klimatförändringarna som inte äventyrar framtiden mer än nödvändigt. Det är ett mål som vi i Huddinge måste ta ansvar för, och de senaste åren har vi haft en energi- och klimatplan för att åstadkomma detta.

giftfritt

Tiden är nu mogen för ett heltäckande Miljöprogram, som också kommer att innefatta giftfri miljö, vatten och samhällsplanering. Du kan nu läsa remissversionen på Huddinge kommuns hemsida.

Detta är nu en remiss, så vi hoppas på riktigt bra synpunkter fram till den 13 maj!

Som ordförande i den nya Miljöberedningen är jag särskilt nöjd med att förslaget innehåller mål för en giftfri miljö, något som är helt nytt i Huddinge kommun. Efter fjolårets beslut om en handlingsplan för giftfria förskolor så tar vi nu steget vidare för att ta ett helhetsgrepp om de kommunala verksamheterna. Nu finns mål om att ta bort alla farliga kemikalier till 2021.

Fotograf: Richard Vestin

Fotograf: Richard Vestin (huddinge.se)

Vad gör vi då på klimatområdet? Ja några åtgärder finns nu inte med i remissförslaget eftersom tanken är ett måldokument som i sin tur ska konkretiseras av kommunfullmäktige och nämnder i kommande verksamhetsplanering. Men vi sätter tuffare mål än tidigare, och det handlar bland annat om att ta in ett tydligt för det så kallade konsumtionsperspektivet dvs det som vi konsumerar och får konsekvenser i andra länder. Svårt att mäta? Ja javisst, men likväl viktigt att inte bortse ifrån.

När det gäller trafiken finns bland annat målet om en helt fossiloberoende kommunal fordonsflotta år 2025.

På vattenområdet har vi sedan tidigare en bra dagvattenstrategi som återfinns i Miljöprogrammet. Det är viktigt att Miljöberedningen och andra bedriver en uppföljning så att vi stadigt minskar belastningen på våra sjöar.

Byggandet då? Här vill vi använda ett livscykelperspektiv som gör att vi ser till miljöbelastningen som helhet, vilket skulle kunna gynna till exempel träbyggande om man ser det utifrån ett klimatperspektiv.

Med i förslaget finns också att bedriva informationskampanjer och öka antalet företag som är miljöcertifierade eller miljödiplomerade. Här tar kommunen en roll som samhällsaktör utanför den egna organisationen, vilket jag välkomnar.

Detta och mycket mer finns i förslaget. Bidra gärna till förbättringar. Mejla synpunkter till huddinge@huddinge.se innan den 13 maj.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.