Ovanligt inskränkt syn på studieresor från V och MP

TISDAG 24 MAJ

Denna veckan skriver Mitti Huddinge om den studieresa till New York som Tryggare Sverige anordnar i september och som jag kommer att delta i tillsammans med en representant från oppositionen i Huddinges brottsförebyggande råd, HuBrå. Jag har tidigare skrivit om skälen till resan nämligen att om HuBrå ska kunna fullgöra sin roll som kunskapsgivare och samordnare så behöver vi också lära oss av andra städer som framgångsrikt har förebyggt brottslighet och ökat tryggheten.

Men det anser alltså inte Miljöpartiet och Vänsterpartiet i Huddinge, utan de anser att man ”lätt skulle kunna ta del av kunskapen på hemmaplan”. Då inställer sig en rad frågor, t ex om vi i skolan behöver någonting annat än läroböcker för att öka vår kunskap om världen? ”På hemmaplan”, ska det tolkas som att vi inte heller behöver ha praktik eftersom man ”på hemmaplan” kan läsa sig till all kunskap? Och ska vi avvisa besök från andra länder som vill besöka Huddinge, med Miljöpartiets argument att resan ju ”ökar utsläppen av koldioxid”.

Populism är väl det ord som bäst beskriver Vänsterpartiets och Miljöpartiets kritik. När man säger att pengarna hellre kunde ha använts till att utbilda HuBrå så känner man uppenbarligen inte alls till att vi gjorde en stor sådan insats förra veckan! Men den verkliga utvecklingen av HuBrå och dess verksamhet är måhända inte det som intresserar Marica Lindblad (MP) och Britt Björneke (V) mest.

Jag välkomnar en kritisk granskning av denna och andra studieresor, och nyttan med varje resa måste ställas mot kostnaderna. Däremot avstår jag gärna från den inskränkthet som präglar Vänsterpartiets och Miljöpartiets resonemang i detta fall. Tvärtemot deras grundinställning anser jag att vi som bor i lilla Huddinge och lilla Sverige måste vara beredda att satsa en hel del resurser på att lära av andras goda exempel på många områden, samt att knyta kontakter genom att vara utåtvända och inte inåtvända. Och då är nog studieresor en naturlig del i detta.

I övrigt vill jag understryka att resan inte på något sätt kommer att påverka HuBrås verksamhet under året, och som jag har skrivit om tidigare så anser vi i den politiska majoriteten i Huddinge att brottsförebyggande arbete är viktigt och vi nästan femdubblar därför budgeten för HuBrå 2012.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.