Partistyrelsens förslag till C-program: Trygghetsfrågorna blir tydligare

MÅNDAG 18 FEB

Jag har skrivit om idéprogrammet på SVT Debatt 17/12, SvD Brännpunkt 12/1 och Sveriges Radio intervju 10/1. Idag presenterade så Annie Lööf Centerpartiets partistyrelses förslag till nytt idéprogram.

Förslaget finner du här.

Sällan har väl ett politiskt dokument väckt så mycket intresse och diskussion! Så vad innehåller då partistyrelsens reviderade förslag, alltså vilka ändringar har man gjort utifrån arbetsgruppens förslag?

Det som jag har lyft fram i mina förslag (och så även Centerpartiet i Huddinge) har varit att förtydliga Centerpartiets politik inom trygghetsområdet, såväl för skola som för vardagstryggheten på gator och torg. Där tycker jag att partistyrelsen nu tar några steg i rätt riktning, vilket är glädjande.

Det finns en ny text om rättstryggheten och att ”ingen ska ha rätt att ta ifrån oss vår frihet och trygghet genom kriminella handlingar. Kriminalpolitiken ska därför både förebygga och avskräcka från brott, stödja brottsoffer och stimulera dem som har begått olagliga handlingar till en ny livssituation utan brottslighet.” Det välkomnar jag!

Trygghetsfrågorna har blivit tydligare i partistyrelsens förslag

”Portalparagrafen” i partistyrelsens förslag lyder: Centerpartiets liberalism är social, decentralistisk och grön. Den är jordnära och frihetlig. Den bygger på rättvisa och hållbarhet. Den ser samhället som större än bara staten, som en gemenskap där alla behövs. När många får vara med och ta ansvar för tryggheten och solidariteten byggs en välfärd som är mycket starkare än vad staten ensam förmår.

Framför allt tycker jag att förslaget tydliggör det sociala ansvaret för människor som har det tufft. Skrivningen om en så liten stat som möjligt är borta och det finns på flera ställen nya formuleringar som vittnar om att partistyrelsen har velat öka det sociala engagemanget och det sociala ansvaret i texten. Samtidigt är utgångspunkten tydligt den enskilda människan: ”Människan, inte staten, ska vara politikens mått.”

Miljöfrågorna har också blivit tydligare och nu framgår det att Centerpartiets miljöpolitik består både att ekonomiska styrmodeller och ett kretsloppstänk. Exempel: ”Centerpartiets ska vara en ledande kraft i Sverige och internationellt för att ställa om till hållbar utveckling. Hittills har mänskligheten sett allt för kortsiktigt på miljön och nyttjandet av naturens resurser. En allt dyrare räkning har ständigt skickats vidare till nästa generation.”

Och jodå, förslagen om månggifte, slopad arvsrätt, slopad skolplikt och fri invandring är borttagna. Centerpartiet ska arbeta för ”en värld där människor kan röra sig fritt över gränserna” står det i partistyrelsens förslag, vilket är i linje med nuvarande program och vad många har velat se skrivet. Det finns också tydligt skrivet att mångfald är något som berikar Sverige.

Centerpartiet fortsätter i och med denna debatt att vara Sveriges mest öppna parti.

Media: DN, Expressen, Aftonbladet, SvD.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.