Vad innebär ”partnerskap” för trygghet?

TISDAG 19 FEB

Senaste numret av Vårt Huddinge tar upp förslaget på ett ”partnerskap mot brott” i Vårby, som är ett av många förslag som har kommit fram genom den trygghetskartläggning som Huddinge Brottsförebyggande råd (HuBrå) genomförde 2012. Jag har fått några frågor om vad detta egentligen innebär.

Vårt Huddinge om Vårby

På bilden Thomas Oredsson, Balder, och Anna Engström, projektledare (artikel om Arena 143).

Trygghetskartläggningen genomfördes övergripande för Huddinge kommun med en särskild fördjupning för Vårby. I den lista på åtgärdsförslag som stiftelsen Tryggare Sverige hjälpte HuBrå med nämns följande:

”Det finns flera aktörer som driver olika positiva insatser och projekt i Vårby gård, samtliga med ambitionen att bidra till ett säkrare och tryggare Vårby gård. Däremot har det framkommit att det saknas en samordning och att det finns möjligheter att på ett bättre sätt dra bytta av varandra.”

Ett partnerskap mot brott samlar alla goda krafter i området för att öka effektiviteten i arbetet mot brottslighet och för ökad trygghet. Det handlar om organisation i hög utsträckning, det vill säga att förtydliga vem som gör vad i samhället. Och här spelar de lokala aktörerna – till exempel fastighetsägare, föreningar och skola – en helt avgörande roll.

Trygghetskartläggningen konstaterar därför:

”Genom att skapa ett partnerskap mot brott kommer förutsättningar för att ta ett helhetsgrepp över situationen i Vårby gård att bli bättre. Ett partnerskap handlar i första hand om att samordna alla de positiva verksamheter och projekt som pågår i området och i andra hand om att tillsammans identifiera de problem som behöver åtgärdas. Genom att tillsammans identifiera problemen och att var och en gör sin del kan brottsligheten minska och tryggheten i Vårby gård öka.”

Det är i stort vad partnerskapet handlar om, och för egen del finner jag inspiration i arbetet med fastighetsägarsamverkan (business improvement districts, BIDs) i New York som vi i HuBrå har studerat närmare.

Om vi kan skapa något liknande i Huddinge kommun är det ingen liten bedrift!

1 svar på ”Vad innebär ”partnerskap” för trygghet?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.