Polisens mångfaldskonferens i Hallunda

FREDAG 18 NOV

Igår gick Polisens mångfaldskonferens av stapeln och jag deltog i debattpanelen som Mark Levengood modererade. Diskussionen präglades av Ingvar Nilssons presentation tidigare under dagen som handlar om hur viktigt det är att satsa på förebyggande insatser tidigt för att undvika ohälsa och kriminalitet. Nedan följer en sammanfattning av dagen.

Jag tror att kommunerna måste anstränga sig för att tänka om sina organisationsmodeller utifrån vad den enskilde människan behöver. Det får inte vara så att man blir slussad fram och tillbaka utan att någon tar ett helhetsansvar. Detta är en ledningsfråga och handlar inte kanske främst om ekonomiska resurser. Insatserna bör också styras till tidiga åldrar, och ske i så bred samverkan som möjligt.

I Huddinge kommun har vi flera goda exempel:

  • Samkraft Huddinge för tidiga förebyggande insatser, med lokala samverkansteam
  • Skola med behandling för elever med behov av stödinsatser, startar vid årsskiftet
  • Föräldrakurser
  • Familjecentraler med samarbete mellan föräldrar, mödravård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst

Länspolismästare Carin Götblad var under dagen också på plats, eftersom Polisen var arrangör. Carin berättade hur polisen har försökt att bidra till att jobba mindre i stuprör och mer uthålligt i samverkan. Den multiprofessionella samarbetet är bland det svåraste som finns, eftersom det kräver förtroende, menade Carin. Hon berättade hur arbetet med länspolismästarens ungdomsråd började. Ungdomsrådet är ett sätt där polisen lyssnar och skapar en relation till polisen för ungdomarna. Hon tog också upp kontaktpoliser för varje skola, volontärer och de lokala poliskontoren. Slutligen underströk hon att många av de ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet har någon typ av funktionsnedsättning; detta byggs nu upp med de sociala insatsgrupperna i 12 försökskommuner med individuella handlingsplaner.

John Franco, polisassistent vid poliskontoret i Fittja, berättade om projektet vid just det poliskontoret som syftade till att rekrytera poliser från området. Genom särskilda träffar och aktiviteter fick intresserade – och utvalda – ungdomar i åldrarna 16-25 år chansen att lära sig om vad polisarbetet innebär och hur de kan göra för att fortsätta bli poliser.

De ungdomar som har deltagit var väldigt nöjda, och en fråga som kom upp i diskussionen var om inte skolan mer aktivt kunde sprida det goda exemplet vidare.

– Det är tanken med det nya projektet ALFI att Fittjaprojektet ska bli en del av arbetet de kommande två åren, svarade polismästare Jan-Olov Onshagen.

Ingvar Nilsson berättade att det inte finns något som är så dyrt i samhället som det sociala utanförskapet. Hans forskning visar att det går att sätta siffror på kostnaderna för de barn som hamnar i utanförskap, t ex missbruk, psykiska problem och arbetslöshet. Beräkningarna utgår från att drygt 12 % av barnen i varje årskull kommer att hamna i utanförskap. Och de flesta upptäcker man redan i tidig skolålder eller t o m förskoleålder.

Ingvar menar att vi måste göra kostnaderna synliga, det är då det händer något, när vi visar vad ett misslyckande med en person kostar. Han menar också att det brister i ansvar eftersom ingen tar helhetsansvaret. Ett annat problem i dagsläget är att många bara ser till sin egen verksamhet och att de som gör satsningarna inte får del av vinsterna av dem.

– De här siffrorna motsvarar en framtida hälsoskuld som kan jämföras med kommunernas pensionsskulder, som ligger på en mycket lägre nivå, sa Ingvar Nilsson.

– Det är så otroligt lönsamt att få tillbaka en person som vi har tappat, avslutade Ingvar Nilsson.

En hel del forskning finns på sajten www.socioekonomi.se

2 svar på ”Polisens mångfaldskonferens i Hallunda

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.