Rättighetscenter i Huddinge kan komplettera DO

Idag skriver Eva Schömer, professor i rättsvetenskap Linnéuniversitetet, Lena Svenaeus, fd JämO och Lars Viklund, advokat att Diskrimineringsombudsmannen (DO) ”på eget bevåg och utan stöd i diskrimineringslagen har fabricerat en gallringsmetod som gör att merparten av anmälningarna kan skickas tillbaka med vändande post.”

Jag har flera personer vittna om samma trend, att det har blivit allt svårare att få sitt fall prövat av DO. Ett komplement till detta centrala stöd är då de lokala anti-diskrimineringsbyråerna som ger invånare möjlighet till stöd. När man upplever att man har blivit diskriminerad – oavsett om så är fallet i lagens mening – kan man då få juridisk rådgivning.

Ett intressant exempel på detta är Rättighetscenter i Örebro.

Just en anti-diskrimineringsbyrå är något som jag har skrivit om och föreslagit tidigare för Huddinges del, läs mer här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.