Rektorers arbetsmiljö sågas rejält

TISDAG 8 FEB

Idag presenterar Arbetsmiljöverket en rapport om att rektorer pressas för hårt. Här har vi ett viktigt uppdrag för landets skolförvaltningar, konstaterar man, och jag drar mig till minnes att även tidigare har det t ex visat sig att många rektorer hoppat av sina uppdrag. Möjligen räcker inte årets 20 miljoner i rektorslyftet, som Centerpartiet har drivit, så långt. Centerpartiets partistämma beslutade t ex redan 2007 att:

”Rektorn är som högsta chef för en skola ytterst ansvarig för skolans resultat och arbetsmiljö. Idag går för mycket av rektorernas tid åt till administration. Vi anser att rektors ställning och ansvar som ledare bör stärkas och i befogenheter jämföras med en VD i näringslivet, eller med en universitets- eller högskolerektor. Vi anser även att skolan också i högre utsträckning ska rekrytera skolledare med olika bakgrund. Regeringen har infört ett nytt rektorsprogram för att bl.a. öka kunskapen om skoljuridik, myndighetsutövning och mål- och resultatstyrning. För Centerpartiet är detta en mycket viktig del av rektorns kompetens och vi vill därför att utbildningen ska vara obligatorisk. Men rektorer behöver också ges bredare möjligheter till utbildning i management- och ledarskapsfrågor. Vi vill därför införa ett nationellt Rektorslyft. Det innebär att rektorerna ska ges möjlighet att gå ledarskapsutbildningar inom både det reguljära och privata utbildningssystemet och att denna möjlighet ska ges till samtliga rektorer i form av en ledarskapspeng.”

I korthet finner Arbetsmiljöverket följande:

  • Rektorernas arbetsvillkor sågas rejält
  • Administration, teknik och ekonomi tränger undan det pedagogiska uppdraget
  • Alla skolreformer som ska genomföras under närmaste åren ställer ytterligare krav
  • Nio av tio arbetsgivare har så stora brister att de riskerar omfattande krav på åtgärder
  • Landets rektorer behöver avlastning vad gäller juridik, teknik samt stöd vad gäller svåra elev och personalärenden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.