Se filmen från Huddinges demokratidagar!

ONSDAG 16 NOV

Nyligen genomförde Huddinge kommun för första gången demokratidagar i regi av Demokrati- och mångfaldsberedningen där jag själv är vice ordförande, jämte Katharina Wallenborg som är ordförande. Ett 30-tal aktiviteter genomfördes och nu finns en trevlig dokumentärfilm klar och där jag själv finns med efter cirka 4:25 minuter in.

Håll tillgodo & välkomna till nästa demokratidagar hösten 2012!

Huddinge demokratidagar har också en Facegruppgrupp.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.