Utmaningen för integrationen är Jobben, Skolan & Jämlikheten

Uppdatering 24 APRIL: Läs artikeln om integration som jpg-bild.

Nu finns tidningen också på nätet: läs mer här (sidan 10).

FREDAG 6 APRIL

Inom kort kommer det nya numret av Vårt Huddinge, kommunens tidning, ut och på politiksidorna (sid 10-11) får flera av oss förtroendevalda beskriva hur vi vill skapa förutsättningar för ökad integration. Här är min text som kommunalråd med ansvar för integrationsfrågor i Huddinge kommun. Tyck till!

Utmaningen är jobben, skolan och jämlikheten

Framtidens Huddinge ska vara en kommun där alla människor och deras idéer välkomnas och kommer till sin rätt, oavsett bakgrund eller andra olikheter. För att lyckas behöver Huddinge kommun klara av tre framtidsutmaningar: jobben, skolan och jämlikheten.

Arbetslöshet är ofta det största hindret för att bli delaktig i samhällslivet. Därför erbjuder kommunen särskilda anställningar för de som varit arbetslösa länge. Till exempel har 68 procent av de nyanlända invandrarna erhållit ett arbete efter genomfört introduktionsprogram. Inom Etablering Södertörn utvecklar flera kommuner tillsammans en likvärdig etablering för alla nyanlända. Inför 2012 har vi i den borgerliga majoriteten också ökat arbetsmarknadsåtgärderna för unga med 2,5 miljoner.

Fler jobb kan skapas om vi får fler nya företag. För att stimulera nyföretagande ska kommunen utveckla arbetet med Ung företagsamhet (att som elev få prova på att driva ett företag). Nyligen startades utbildningen Förenkla helt enkelt, som ska ge kommunens personal metoder för ett mer positivt förhållningssätt till företagande.

Den andra framtidsutmaningen är att förbereda våra elever för arbetslivet. Skolan måste tidigt upptäcka, se och möta varje barns behov. Därför arbetar vi bland annat med ett nätverk för specialpedagoger för att stärka varje lärares förmåga att möta barn med särskilda behov. Från och med 2012 finns också en särskild budget för förebyggande insatser för barn och unga där kommunens verksamheter samverkar med till exempel landstinget.

Språk är en nyckel till lärande. Därför har vi ökat resurserna till modersmålsundervisning med 3,5 miljoner. Vi behöver också fortsätta att utveckla utbildningen Svenska för invandrare, som för många nya svenskar är det första och mycket viktiga steget på vägen till ett nytt liv i Sverige.

Den tredje framtidsutmaningen är jämlika villkor och en sammanhållen kommun. Vi ska bli bättre på att utveckla varje del av Huddinge. Det är till exempel i Vårby gård som flest är intresserade av att starta eget företag, och här måste olika aktörer tillsammans underlätta detta. En konkret sak som vi gör för att alla skolor ska kunna lyckas är att nu öka kompensationen till skolorna för socioekonomiska skillnader som finns mellan olika kommundelar.

Ett öppet samhälle behöver mötesplatser. Därför har vi ökat stödet till fritidsaktiviteter för unga med funktionsnedsättning Kommunen samverkar med till exempel ABF i språkundervisningen och Huddinge IF bidrar till fritidsaktiviteter genom verksamheten KomSamman i Flemingsberg. Ett annat konkret exempel är den öppna förskolan i Skogås som nyligen blev Sveriges första HBT-certifierade familjecentral.

Slutligen, ett Huddinge för alla kraftsamlar också mot främlingsfientlighet och diskriminering. Det är en utmaning som vi alla kan ta oss an.

1 svar på ”Utmaningen för integrationen är Jobben, Skolan & Jämlikheten

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.