Valplattformen för Centerpartiet antagen

Vid lördagens distriktsstämma för Centerpartiet i Stockholms län antog den valplattform som kommer ligga till grund för valet 2014. Den innehåller in vision om att Stockholmsregionen ska bli den första helt fossilfria regionen i världen, och ett antal konkreta förslag för att ta de många och stegen på vägen dit. Centerpartiet visar nämligen gång på gång att vi kan åstadkomma resultat i miljöpolitiken och inte bara miljöprat.

Några av de saker som valplattformen innehåller:

 • Kraftfull utbyggnad av förnybar energi som bioenergi, solenergi, vågkraft och vindkraft
 • Uppmuntra installation av solfångare och solceller
 • God tillgång till närsjukvård och akutsjukvård i hela länet
 • Minska administrationsbördan för lärarna

Det finns några förslag som jag själv ligger bakom och som nu finns med i valplattformen, bland annat:

 • Öka tryggheten i skolan med fler vuxna på rasterna
 • Låta kommunerna ställa högre miljökrav på byggnader än myndigheternas krav
 • Införa en lokalt förankrad polis
 • Skapa förutsättningar för att bo och verka på landsbygden genom en utbyggd samhällsservice i hela regionen
 • Förbättra information och rådgivning i energi- och miljöfrågor till invånare och företag
 • Ta tillvara skärgårdens unika möjligheter genom att stimulera företagande och förbättra kommunikationer och samhällsservice
 • Minimera farliga kemikalier och hormonstörande ämnen som finns i vår omgivning
 • Öka studenternas valfrihet genom en gemensam vuxenutbuldningsregion
 • Skapa nya inriktningar inom svenska för invandrare som matchar studenternas förutsättningar

Nu fortsätter vi slipa på Centerpartiet förslag för framtiden!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.