Viktig konferens om organiserad brottslighet

Idag och imorgon genomförs årets brottsförebyggande konferens med Brå som arrangör tillsammans med polismyndigheten. Det är fler poliser på plats i år, tänkte jag när jag klev in på konferensen idag, förmodligen för att årets tema är samverkan mot organiserad brottslighet.

De som följt bloggen ett tag vet att detta är ett av de områden som jag i min kommunalrådsroll ha jobbat med de senaste åren. Arbetet mot etableringen av Bandidos MC på Häradsvägen, i den så kallade Bandidosvillan, har förstås bidragit till detta.

Ett av seminarierna idag presenterade några av polisens insatser de senaste åren mot organiserad brottslighet. Ett av dem är insatsen Tore II mot Södertäljenätverket, som består av myndighetsgemensamma insatser för att förebygga, försvåra och förhindra brott. Fokus har där legat på att identifiera parallellstrukturen i staden, som har skapat såväl egen rättsskipning, som eget banksystem. Framgångsfaktorer från Södertälje sades vara en gemensam målbild (utifrån gemensam problembild), uthållighet och en bredd i de olika insatser som görs. Viktigt medskick var också att generalklausulen i sekretesslagstiftningen har fungerat väl för att möjliggöra ett informationsutbyte mellan myndigheterna. Det behövs dock ibland mod för att använda den sekretesslagstiftning som finns.

En annan insats handlar om fakturabedrägeri, som tyvärr drabbar alldeles för många oskyldiga, ibland utan att de vet om det, de bara betalar fakturan. Polisen har här i stort samma upplägg från myndigheterna som mot annan organiserad brottslighet. Enligt en uppskattning motsvarar bluffbranschen 15 miljarder i kostnader för samhället! Ett nytt mönster är att det är livsstilskriminella och gängkriminella som engagerar sig, eftersom vinsterna kan bli stora. Problemen sades i huvudsak kunna härledas till Telemarketing.

Slutligen berättade polisen om den nationella insatsen mot organiserade inbrott. Målet med den insatsen har varit att kartlägga, lagföra och återföra stulet gods t ex bilbatterier, bilar och båtmotorer. Insatsen har lett till en hel del gripanden och beslag. Liksom i de andra insatserna är samverkan centralt, både internt inom polismyndighetens olika delar, med andra myndigheter och i detta fall med andra länder.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.