Modersmålsundervisning lägger viktig grund

FREDAQG 3 DEC

Skolinspektionen visar nu att tillräcklig hänsyn inte tas till flerspråkiga barn i förskola och skola.Studien grundar sig på analys av kommunala förskolor och skolor i 12 kommuner (Borås, Fagersta, Haninge, Katrineholm, Kristianstad, Luleå, Malmö, Norrköping, Nässjö, Partille, Värnamo, Örnsköldsvik). Läs rapporten här.

Det är allvarligt eftersom språkutvecklingen är en grundläggande pusselbit i barnet utveckling, och i detta sammanhang är förstås modersmålsundervisningen en viktig del. I rapporten skriver man:

Modersmålsundervisningen lever sitt eget liv. Modersmålsundervisningen i skolan lever ofta ett eget liv utan samband eller samverkan med övrig undervisning.

Alla barn har lika stor rätt till en likvärdig utbildning och språkstöd är grundläggande i detta som jag ser det. Min egen uppfattning är att vi även i Huddinge behöver fundera på hur vi i praktiken gör flerspråkigheten till ett mål som alla omfamnar, såväl skolpersonal som föräldrar.

Centerpartiets ställningstagande på nationell nivå lyder:

En god språkundervisning i svenska är central och inslag av modersmålsspråket kan underlätta den svenska språkinlärningen. Kommunerna är skyldiga att erbjuda modersmålsundervisning för alla elever som har ett annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk i hemmet. Modersmålsundervisning utgör en viktig del i integrationsarbetet och visar också på en öppen och välkomnande attityd. För att möjliggöra för fler invandrare att få tillgång till modersmålsundervisning vill vi att gränsen på fem elever för en undervisningsklass tas bort.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.