Det behövs ett nytt poliskontor i Flemingsberg!

Igår tog Huddinge brottssförebyggande råd beslutet att tillskriva lämspolismästaren Mats Löfving om behovet av ett nytt lokalt poliskontor i Flemingsberg. Det är en regionala stadskärna som kommer att växa snabbt och vår trygghet i Huddinge kräve en bra närvaro av lokala poliser.

Läs pressmeddelande

De regionala stadskärnorna växer snabbare än övriga länet och människor som lever och verkar där ska vara trygga med att det finns ett brottsförebyggande arbete som pågår hela tiden, inte bara när det finns resurser från andra polisenheter att tillgå.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.