Framtiden i Huddinge på agendan

MÅNDAG 11 OKT

Centerpartiet i Huddinge håller nu som bäst på att bli en del av majoriteten som ska styra Huddinge kommande fyra åren. Det tycker jag förstås är jätteroligt och en stor utmaning. Vi bör försöka höja blicken dock och också se utmaningarna som ligger lite längre fram i tid, och då är det förstås omöjligt att inte tänka på de begränsade naturresurser som vi har på jorden, i Sverige och i Huddinge.
Mother Earth

Vilken framtid skapar vi i Huddinge? (Foto: blueforce4116)

Vi behöver ställa om energianvändningen så att vi inte längre använder mer resurser än vad som egentligen finns. Då tror jag att uppvärmning av hus och bränsle till våra fordon är några mycket viktiga pusselbitar och som det finns ett stort stöd hos människor för att göra något åt. Huddinge kommun bör anta utmaningen och fortsätta jobbet med energieffektivisering så att vi använder allt mindre energi för uppvärmning, både i bostäder och kommunal verksamhet. Här har förstås vårt bostadsbolag Huge ett mycket stort ansvar. För fordonsflottan, både kommunens och i övrigt, tycker Huddingecentern att kommunen bör gå före och göra det mer attraktivt att åka t ex elbil – Huddinge kan bli elbilskommunen nummer ett i Sverige om vi bara vill!

En annan viktig pusselbit för ett Hållbart Huddinge är fler företagare som skapar fler jobb. Då måste det vara roligt och enkelt att vara entreprenör, och där behöver kommunen föra en intensiv dialog med omvärlden för att underlätta detta. Att Huddingecentern vill leda kommunen på ett offensivt med landmärken som Kungsskrapan har kanske inte undgått så många, men det handlar också om små små åtgärder i ”det tysta” för att skapa en effektiv kommunförvaltning som möter företagare med en positiv attityd.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.