"Frihet för fler – Trygghet för alla"

LÖRDAG 12 NOV

Annie Lööfs framtidsresa nådde idag Stockholms län i ett samtal om värderingar och samhällsförändringar.

– Centerpartiet ska vara ett öppet parti som med sikte på framtiden utvecklar ideer för hållbarhet, företagande och trygghet, sa en tydlig Annie Lööf.

Annie skrädde inte orden när hon pratade om de misslyckanden som vi ser idag för människor i utanförskap. Människorna måste vara vår utgångspunkt, inte myndigheterna, var Annies budskap. Ett konkret exempel som hon tog upp var gymnasieskolan och särskolan där alla idag inte får det stöd de behöver.

Annie var därför tydlig med att hon är beredd att reformera trygghetssystemen ytterligare, även sjukförsäkringen, för att förbättra för de mest utsatta. Lika viktigt är att det finns människor som vill anställa personer med funktionsnedsättning, och det är just såna företagare och ”vardagshjältar” som Annie träffar på sin framtidsresa.

Och alla vi som lyssnade på Annie idag fick också höra att det är just för de människor som står längst från arbetsmarknaden som företagande är så viktigt. Annie underströk att näringslivet inte är något särintresse, och målade en vision där Sverige samtidigt skapar entreprenörskap och tillväxt och bidrar till en grönare värld genom export.

1 svar på ”"Frihet för fler – Trygghet för alla"

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.